OptiWay GIS Online version 3.0 är här!

Gå till https://app.optiwaygis.com, du kan logga in med samma uppgifter som du har till OptiWay GIS Online v2.
Version 2.0 har stängts ner och är ersatt av version 3.0.